گیلتاز 0
سخنرانی مدیر گیلتاز در همایش اثر ورزش درمانی بر بیماری های شایع

سخنرانی مدیر گیلتاز در همایش اثر ورزش درمانی بر بیماری های شایع


مدیر مدیر / اخبار
19 آذر 1398

همایش اثر ورزش درمانی بر بیماری های شایع توسط انجمن علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد که در این همایش جناب آقای اسماعیل فدایی مدیر محترم کارخانه صنایع غذایی گیلتاز و دبیر غذای سالم انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابت کشورنیز سخنرانی داشتند.

ادامه مطلب